Pashminasjal – 45x200cm – 70% Cashmere/30% Silke – Peach Nectar

5 i lager

Pashmina Large Scarf - 45x200cm - 70% Cashmere/30% Silk - Peach Nectar
Pashminasjal – 45x200cm – 70% Cashmere/30% Silke – Peach Nectar

599,00 kr  .

599,00 kr  .