Pashminasjal – 45x200cm – 70% Cashmere/30% Silke – Peach Nectar

3 i lager

Pashmina Large Scarf - 45x200cm - 70% Cashmere/30% Silk - Peach Nectar
Pashminasjal – 45x200cm – 70% Cashmere/30% Silke – Peach Nectar

658,90 kr  .

658,90 kr  .